English
N 52º 21'41.09" / E 4º 59'32.92"
Ijburg Amsterdam / Nederland
07/08/2020 / 18:11:06 / +00:00 GMT
Eigenaren bank [PDF]
Geschenken moeten zo passend zijn
dat de bedachte schrikt.
Walter Benjamin
bron: Galanterieën, Eenrichtingstraat