English
N 52 21'41.09" / E 4 59'32.92"
Ijburg Amsterdam / Nederland
28/11/2020 / 17:34:58 / +00:00 GMT
Eigenaren bank [PDF]

Wat kan het geschenk van het ministerie van Buitenlandse Zaken meer zijn dan een stukje van het land dat zij vertegenwoordigt? Nederland zelf, een stukje fysieke ruimte in Nederland.

Het project Space To Take Place is een relatiegeschenk voor het ministerie van Buitenlandse zaken. Space To Take Place [STTP] stelt de relatie centraal en geeft daarmee een nieuwe betekenis aan het begrip relatiegeschenk.

Op een van de meest bijzondere plekken in Nederland krijgt de ontvanger van het geschenk  letterlijk ruimte om plaats te nemen: een stukje ruimte in Nederland; een gereserveerde zitplek op een 100 meter lange bank in het publieke domein. Daarmee wordt hij, woonachtig in Ivoorkust, de Oekraïne of China, eigenaar van een klein stukje ruimte in Nederland, een duizendste stukje van de bank.

Concreet ontvangt de relatie van een van de in meer dan honderd landen gestationeerde Nederlandse ambassadeurs of consuls-generaal een herinnering middels een akte van schenking. Hiermee zijn symbolisch de eigendomsrechten van het stukje Nederland geregeld; concreet en indirect nodigt de relatie anderen tevens uit om plaats te nemen op de, in wezen dus ook door hen, gecreëerde plek in Nederland. STTP creëert ruimte door plaats en positie te geven en (in) te nemen. STTP schenkt een nieuwe gastvrijheid. Hier treft u de overzichtslijst van de eigenaren [pdf]

Bovendien is deze website een uitnodiging tot deelname aan het geschenk: ook deze site zelf is onderdeel van het publieke domein, de idee van de shared identity van het project, zoals de 100 meter lange bank dat in feite ook is. Vanwege zijn volledig publieke functie nodigt hij bezoekers uit om bijvoorbeeld foto's en films van de bank te up-loaden naar communities op andere sites en aggregeert zo content. De interessante meerwaarde van dit project is dat zowel de bank als de website als collectief bezit kunnen worden beschouwd en tevens als een bruikbaar (kunst)object in de openbare ruimte, zowel virtueel als in de realiteit.